Kadra

Doświadczenie pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia do stosowania zaawansowanych metod spawalniczych, montażowych, elektrycznych
oraz budowlanych. Posiadamy kompetentne brygady monterskie oraz elektro-monterskie, wysoko wykwalifikowanych spawaczy z certyfikatami UDT i TUV
oraz niezawodnych pracowników budowlanych. W skład załogi wchodzą:

– monterzy posiadający podstawowe uprawnienia spawalnicze, potrafiący czytać rysunek techniczny w stopniu podstawowym, z ukończonym kursem cięcia palnikiem, ukończonym szkoleniem z zakresu BHP, posiadający aktualne badania lekarskie wysokościowe oraz świadectwa energetyczne, doświadczeni w obsłudze elektronarzędzi;

– monterzy prowadzący, z wieloletnim doświadczeniem, posiadający podstawowe uprawnienia montażu rusztowań budowlano-montażowych, ukończone szkolenie BHP,
posiadający aktualne badanie lekarskie wysokościowe oraz świadectwa energetyczne;

– spawacze metodą 111, 135, 136, 138, 141, doświadczeni, okazujący ponadpodstawowe uprawnienia UDT oraz aktualne certyfikaty TUV, z ukończonym szkoleniem z zakresu
BHP, posiadające aktualne badania lekarskie wysokościowe oraz świadectwa energetyczne;

– elektromonterzy, posiadający aktualne uprawnienia w zakresie elektroenergetycznym, doświadczenie zawodowe, czytający rysunek konstrukcyjno/wykonawczy, z przebytymi kursami i szkoleniami technicznymi, ukończonym szkoleniem z zakresu BHP, posiadający aktualne badania lekarskie wysokościowe oraz świadectwa energetyczne;

– pracownicy budowlani, w tym zbrojarze, hakowi, sygnaliści, z minimum kilkuletnim doświadczeniem na placu budowy, okazujący stosowne uprawnienia, czytający rysunek techniczny, doświadczeni w obsłudze elektronarzędzi, z przebytymi kursami i szkoleniami technicznymi, ukończonym szkoleniem z zakresu BHP, posiadający aktualne badania lekarskie wysokościowe;

– mistrz zmiany/kierownik budowy, inżynier z odpowiednim wykształceniem kierunkowym, doskonale znający specyfikę pracy na budowie, z wieloletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia spawalnicze, biegle czytający rysunek konstrukcyjny/wykonawczy, z przebytymi kursami i szkoleniami technicznymi, ukończonym szkoleniem z zakresu BHP, posiadający aktualne badania lekarskie wysokościowe oraz świadectwo energetyczne;

– ochroniarze, z minimum kilkuletnim doświadczenie na placu budowy, okazujący stosowne uprawnienia, z przebytymi kursami i szkoleniami, ukończonymi szkoleniami z zakresu BHP, posiadający aktualne badania lekarskie;

– hydraulicy, posiadający aktualne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie hydrauliki, doświadczenie zawodowe, czytający rysunek konstrukcyjny/wykonawczy, z przebytymi kursami i szkoleniami technicznymi,ukończonym szkoleniem z zakresu BHP, posiadający aktualne badania lekarskie wysokościowe oraz świadectwa energetyczne.