slajd_Kursy

Oferta na przeprowadzenie szkolenia w zakresie
montażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych

 

 • Cel szkolenia : przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień oraz do praktycznego wykonywania zawodu MONTERA RUSZTOWAŃ.
 • Miejsce szkolenia : Konin, województwo Wielkopolskie
 • Wymagania dla kandydatów chcących nabyć uprawnienia montażysty rusztowań:
 1. Ukończone 18 lat
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu montera rusztowań na wysokości powyżej 3 metrów (oryginał)
 3. Przesłanie lub doręczenie osobiste karty zgłoszenia na kurs
 • Organizacja szkolenia: 
 1. Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym w zależności od potrzeb Klienta
 2. Czas trwania kursu: 80 godzin (zajęcia teoretyczne 48 godz., zajęcia praktyczne 32 godz.)
 3. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS w siedzibie naszego Ośrodka
 4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego uczestnik szkolenia otrzymuje bezterminowe uprawnienia oraz wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych (książeczka montera rusztowań)
 5. Osoby posiadające Książkę Operatora Maszyn Roboczych wydaną przez IMBiGS uzyskują wpis w tej samej książce; w takim przypadku niezbędnym jest dostarczenie kserokopii książki do naszego Ośrodka
 • Program szkolenia:
 1. BHP przy montażu i użytkowaniu rusztowań
 2. Zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych, metalowych;
 3. Budowa rusztowań budowlano-montażowych, metalowych
 4. Technologia montażu i demontażu rusztowań
 5. Zajęcia praktyczne mające na celu przygotowanie do montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego
 6. Kontrola stanu technicznego rusztowania
 • W cenie zapewniamy:
  • Szkolenie teoretyczne i praktyczne
  • Materiały dydaktyczne
  • Opłatę za Egzamin Państwowy
  • Koszty dokumentów ( książeczka IMBiGS, świadectwo wg EN-287, EN ISO 9606)
  • Gorące napoje
  • Miłą atmosferę
  • Wysoki stopień zdawalności
 • Kontakt:

 

TECH-WELD ZAKŁAD SZKOLENIA BHP JAKUB MAZIARZ
UL. KWIATKOWSKIEGO 1/209, 62-500 KONIN

e-mail: biuro.techweld@gmail.com
Ewelina Maziarz tel. 539 387 074
Jakub Maziarz tel. 664 135 069