Oferta

Nasza oferta skierowana jest do firm, których zapotrzebowanie na pracowników ma charakter sezonowy lub okresowy. Z usług Tech-Weld S.C. korzystają
między innymi przedsiębiorstwa budowlane, produkcyjne, magazynowe. Pracownicy, których oddajemy do Państwa dyspozycji, to nasz własny personel odpowiednio wykwalifikowany i przygotowany. Są to osoby posiadające doświadczanie oraz predyspozycje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków w magazynach, fabrykach lub na placu budowy. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonego harmonogramu prac, a także podlegają wewnętrznym zasadom, do której są kierowani.
Zakres świadczonych usług w sektorze energetyki i ciepłownictwa obejmuje remonty i modernizacje:
– kotłów parowych i wodnych oraz urządzeń pomocniczych, odpylaczy mechanicznych i elektrostatycznych, instalacji nawęglania, odżużlowania, odpopielenia i odsiarczania spalin;
– rurociągów energetycznych, armatury nisko, średnio i wysokociśnieniowej, stacji redukcyjno-schładzających, zbiorników oraz pomp wodnych i olejowych.
Oferujemy również usługi montażowo-remontowe:
– urządzeń mechanicznych: przemysłowych turbin parowych, wentylatorów i sprężarek, pieców przemysłowych oraz urządzeń transportu pneumatycznego i mechanicznego;
– konstrukcji stalowych: podporowych typu lekkiego oraz ciężkiego, podestów i komunikacji;
– naprawy części zamiennych, szlifowania, cięcia stali oraz zwijania i gięcia blach.

W ostatnim czasie poszerzyliśmy działalność w sektorze budownictwa przemysłowego oraz logistyki:
– budowa i modernizacja obiektów przemysłowych, hal i magazynów, ze szczególnym naciskiem na estetykę oraz kolejność wykonywania prac; roboty budowlane obejmujące prace zmienne; drogi dojazdowe oraz prace fundamentowe; wykonywanie specjalistycznych konstrukcji stalowych pod suwnice oraz podestów pod maszyny przemysłowe;
– transport wewnętrzny, dostawy czasowe, magazynowanie i składanie towarów; operatorzy ładowarek, wózków widłowych, spycharek, koparek, podestów, busów, żurawi;
– ochrona obiektów;

Kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych na obiektach modernizowanych oraz na placach budowy obejmuje:
-kompleksowe wykonawstwo, transport oraz podłączenie rozdzielni elektrycznych, złącza kablowe lub kablowo-licznikowe;
– instalacje elektryczne, montaż opraw oświetleniowych, montaż sprzętu elektrycznego, układy sterowania urządzeniami grzewczymi;
– instalacje odgromowe.